Exposities

EXPOPLU EXCHANGE: WHO'S TO BLAME?

Koen Kievits, Kurina Sohn, Oscar Ekkelboom, Renee van Oploo en Stan Gonera
24.08.2020 - 28.08.2020

In 2020 is Expoplu gestart met een nieuw pilot programma, Expoplu Exchange. In dit talent-ontwikkelingstraject biedt Expoplu tijd, ruimte en de middelen aan een geselecteerde groep kunstenaars, schrijvers, curatoren, wetenschappers om hun praktijk verder te ontwikkelen in een collectief verband. WHO'S TO BLAME? is de publieke presentatie van de eerste pilot groep. 
 

Over WHO'S TO BLAME?

"Als groep delen we de belangstelling voor het klimaat, het Antropoceen en het welzijn van de aarde in het algemeen. Onze praktijken en ons onderzoek komen voort uit vragen over weten en niet-weten, het mysterie van natuurverschijnselen, en de kunstmatigheid van het begrip 'natuur'.

Met het bevragen van veronderstellingen en het innemen van verschillende perspectieven op het Antropoceen, kwamen onze eerste discussies voort uit vragen als: Wat betekent het Antropoceen voor individuen? Hoe kunnen we onze relatie als mens met de natuur heroverwegen en wat is onze huidige positie in de wereld? En in hoeverre is ons idee van de natuur geconstrueerd of kunstmatig?

Hoewel de pandemie het project op praktisch niveau sterk heeft beïnvloed, heeft ze ook onze gedachten en discussies beïnvloed. De veranderingen in het menselijk gedrag en sociale verhoudingen dwingen ons te denken buiten conventies, en mogelijke toekomsten te voorzien. Kunnen we ons manieren van leven voorstellen waarbij de relatie tussen mens en natuur gelijker verdeeld is tussen alle wezens en niet-wezens op de aarde?

We hebben een gemeenschappelijke basis gevonden in de zeer directe vraag wie de schuldige is. De kwestie van de verantwoordelijkheid is niet alleen gericht op de falende systemen van regeringen en klimaatdaders zoals olie- en gasbedrijven, maar vraagt ook individuen die betrokken zijn bij gewelddadige systemen die de aarde vandaag de dag beïnvloeden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een dergelijke bottom-up benadering is de vraag noodzakelijk hoe individuen in staat zijn om de controle over te nemen."
 

Deelnemers

Koen Kievits (1996, NL)
Het hedendaagse mysterie en de waarde ervan worden voortdurend onderzocht in het werk van Koen Kievits. Is het wonder dood? En daarmee ook de kijker? Door fenomenen uit onze omgeving af te leiden en om te vormen tot installaties probeert hij de zintuigen van de toeschouwer doordacht te benaderen en verdringen. Koen Kievits werkt met meerdere fotografische technieken, maakt video-installaties en plaatst interventies in de openbare ruimte. Rook die van onder een stoep komt, voeten die wegzakken in een grasveld, of het uitzicht op een berghelling die langzaam leegloopt zijn allemaal werken waarmee de kunstenaar de focus legt op onze eigen waarneming.

Kurina Sohn (1991, KR)
Kurina Sohn is geboren in Zuid-Korea, maar is internationaal opgegroeid, in NYC, Arizona, Jakarta, Peking, Baltimore, en nu is ze gevestigd in Eindhoven. Ze ging naar het Maryland Institute College of Art voor BFA en werkte na haar afstuderen op verschillende gebieden van design en digitaal fabricatielab. Tijdens haar masterstudie aan de Design Academy van Eindhoven in Contextual Design en haar onderzoek raakte ze gefascineerd door de recente ontwikkelingen en mogelijkheden van een nieuwe perceptie op kunstmatige en gemanipuleerde natuur. Als kunstenaar en ontwerper drukt ze haar fantasierijke ideeën uit in tastbare media, kinetische installaties en video. Haar werk lokt gedachtes en antwoorden uit in controversiële discussies over het heden en de toekomst.

Oscar Ekkelboom(1993, NL)
Als curator, onderzoeker en componist is Oscar Ekkelboom vooral geïnteresseerd in de hedendaagse herdenkingspraktijk en het Antropoceen. Hoewel de twee onderwerpen niet noodzakelijkerwijs met elkaar in verband staan, laten ze beide toe te onderzoeken hoe om te gaan met de materiële en immateriële overblijfselen in de hedendaagse beschaving. Terwijl hij door middel van lokale verhalen het kritisch denken over sociale kwesties afdwingt, kan zijn werk ongemak veroorzaken. Maar deze kwelling kan net zo goed nieuwe perspectieven openen. Oscar Ekkelboom heeft een MA in Curating Art and Cultures van de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde een bachelor in Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Renee van Oploo (1991, NL)
In haar werk en installaties onderzoekt Renée existentiële kwesties die betrekking hebben op de hedendaagse menselijke conditie. Wat betekent het om mens te zijn in de tijd waarin we leven? Zo analyseert ze het menselijke ongemak in relatie tot sociale media en de sociale druk die daaruit voortvloeit, de toenemende invloed van technologie en wetenschap, de digitale structuren die verweven zijn met ons leven. Andere vragen die ze zich stelt, zijn: hoe beïnvloedt de klimaatverandering de huidige samenleving en hoe gaan we om met zulke complexe problemen? Haar installaties bestaan vooral uit animaties, sculpturen, geluid en natuurlijke elementen. Deze zijn allemaal zorgvuldig geplaatst in een scène die een verhaal vertelt over het mens-zijn.

Stan Gonera (1994, NL)
Stan Gonera is een Nederlandse kunstenaar die voornamelijk werkt met performers, acteurs en filmsets. In zijn werken komen speelse elementen naar voren, die vaak verwijzen naar grotere gebeurtenissen en menselijke structuren. Hij doet dit op een manier zonder met de vinger te wijzen, door te ondervragen middels observatie. Zijn werken nemen de vorm aan van kleine experimenten waarbij posities en relaties van wezens en 'niet-wezens' worden gepresenteerd, geëxtraheerd en verbeeld.
 

Over Expoplu Exchange

Expoplu ondersteunt de deelnemers tijdens het gehele traject zowel praktisch, inhoudelijk als financieel, en bewaakt de doelstelling van het programma: het ontwikkelen van de eigen beroepspraktijk, het uitbreiden van het professionele netwerk en het stimuleren van een dialoog tussen de deelnemers onderling en met het publiek. Onderscheidend aan dit programma is dat het zich baseert op een op voorhand samengesteld programma, maar de deelnemers geven zelf sturing aan wat zij willen leren. Zo worden er lezingen gegeven door relevante professionals uit het werkveld, die kennis delen over een onderwerp dat betrekking heeft op het project in wording. De verworven inzichten en ideeën van het collectief worden uitgewerkt in een projectvorm die past bij het onderwerp of het proces. Dit kan een tentoonstelling, een symposium, een publicatie, een debat of een andere activiteit zijn. Door de diversiteit in de groep is er ruimte voor eenieder om zich verder te ontwikkelen in de eigen discipline, maar ook om kruisverbanden te leggen, samen te werken en te onderzoeken hoe het eigen vakgebied kan bijdragen aan dat van anderen. Uitwisseling en collectief leren, dat staat centraal in Expoplu Exchange.

Extra info

 

Extra info