Exposities

Compost: (Un)becoming

Mario Sergio Alvarez, Hans-Hannah, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plassche, Lotte de Schouwer, Sophie Thedinga
Curator: Marieke Folkers
11.12.2021 - 16.01.2022
Nijmegen

Het Interactions Traject
Interactions is een talentontwikkelingstraject van POST, waarbij het uitwisselen van perspectieven, werkmethodes en kennis centraal staat. Makers en denkers vanuit verschillende disciplines werken samen aan een zelf vormgegeven eindpresentatie rondom een centraal thema. De focus van het programma is om de individuele praktijk van elke deelnemer te stimuleren binnen een collectief kader. POST biedt ruimte, tijd en middelen in dit traject, en ondersteunt de deelnemers op praktisch, theoretisch en financieel vlak.

Compost
In het traject van 2021 vertrok de groep vanuit het idee van compost. Compost bevindt zich continu in een staat van transformatie en is een dynamisch levend proces. Het is een microsysteem in zichzelf, dat voeding biedt aan een groter macrosysteem. De mens heeft een onmiskenbare rol in deze wisselwerking. Wat wij aan onze compost toevoegen keert uiteindelijk weer terug naar de aarde. Dichter en schrijver Toko-Pa verwoordt deze gedachte treffend: “Wanneer wij van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als onze plaats, dan zijn wij een uitdrukking van die plaats, maar het omgekeerde is ook waar. Wat we wel of juist niet meebrengen in het onderhouden van een plek, is ook een deel van hoe die plek wordt gevormd.” [1]

Verbindingen
Binnen compost zijn er oneindige verbindingen: tussen verleden, heden en toekomst, tussen micro en macro, mens en aarde, leven en dood. Het is een constant proces van worden en ‘ont-worden’. Deze wisselwerkingen kun je metaforisch terugvinden bij de Interactions-deelnemers. Elk werk is een inkijkje in hun persoonlijke binnenruimte. Tegelijkertijd voedt elk werk, elk individu, elk verhaal, het grotere geheel van het collectief. Met Compost: (Un)becoming hopen zij ook de binnenwereld van de bezoeker te voeden. 

Verhalen vertellen
Op deze manier resoneert de groep met de gedachte van Donna Haraway dat de wereld alleen voort kan blijven bewegen met het vertellen van eigenzinnige en buitengewone verhalen. [2] Zoals zij het mooi verwoordt in ‘The Camille Stories - Children of Compost’: “compostists ontdekten al snel dat verhalen vertellen de krachtigste manier is om elkaar te troosten, te inspireren, te herinneren, te waarschuwen, om medeleven te koesteren, te rouwen, en met elkaar één te worden in hun verschillen, hoop en angst.” [3] En dit is precies wat Mario Sergio Alvarez, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plassche, Hans-Hannah, Lotte de Schouwer en Sophie Thedinga ervoeren tijdens hun Interactions traject, en wat zij beogen met Compost: (Un)becoming.

Bronnen
[1] Toko-Pa (2019) ‘Belonging to Your Place’, Eigen vertaling. Originele tekst: “If we are made of the same stuff as our place, then we are expressions of that place, but the reverse is also true. What we bring, or don’t bring, to the tending of a place is also part of how that place is shaped.”
[2] Terranova, F. (2016) Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival 
[3] Haraway, D. (2016) ‘The Camille Stories - Children of Compost’, in Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, p. 150. Eigen vertaling. Originele tekst: “compostists soon found that storytelling was the most powerful practice for comforting, inspiring, remembering, warning, nurturing compassion, mourning, and becoming-with each other in their differences, hopes, and terrors.”

Deelnemers

Volg het proces van de deelnemers op Instagram via compost.post!

Mario Sergio Alvarez (1993, CU) is een Cubaanse kunstenaar die in Nederland woont. Zijn belangrijkste interesse als kunstenaar is context, dat een terugkerend thema is in al zijn werken. In het bijzonder de manier waarop deze politieke en culturele spanningen in de samenleving creëert. Maar ook de manier waarop context vorm geeft aan het concept van ‘identiteit’, ‘nationaliteit’ en ‘thuis’.

Hans-Hannah (1994, NL) is kunstenaar, activist, plukker van werelden, performer en maker van surrealistische installaties en video's. Geïnspireerd door science-fiction, heksen, liefde en het mechanisme van hiërarchische superstructuren. Ze ziet de wereld als een gigantische fabriek. We maken deel uit van een continu proces van productie. Via haar werk wil ze een parallel universum openen dat een multidimensionale manier van denken omarmt.

Sabina Mikelić (1981, HR) is een Kroatische beeldend kunstenaar en filmregisseur gevestigd in Nederland. Haar kunstpraktijk maakt gebruik van bewegend beeld, documentairefilm, en een sociaal geëngageerde praktijk in het omgaan met thema's als identiteit, saamhorigheid, sociale interactie, kwetsbaarheid en intimiteit. Door een klein, persoonlijk bereik raakt ze vaak de randen van grotere sociaal-politieke thema's.  

Marjoke van de Plassche (1970, NL) maakt transformatieve installaties. Oorspronkelijk opgeleid als bioloog, verkent zij de nu de mogelijkheden van de binnenruimte als modern menselijk ecosysteem. Door meerdere zintuigen te prikkelen, ontstaan onzichtbare verbindingen. In de wereld die zij schept, kan de bezoeker zich onderdompelen in een kunstmatige omgeving die toch natuurlijk voelt.

Lotte de Schouwer (1987, NL) studeerde sociologie en interesseert zich in ons ongemak om met groot verdriet om te gaan. In woord en beeld maakt ze plaats voor verlies. Lotte schrijft (zoals het boek Overlijdensberichten, over het sterven van haar partner) en vertelt verhalen met de verloren voorwerpen die ze als strandjutter vindt.

Sophie Thedinga (1997, NL) verkent in haar kunst de interactie tussen de buitenwereld en de intieme binnenwereld. In een wereld vol mogelijke realiteiten probeert ze haar eigen waarheid en veranderende persoon te ontdekken. Ze verkent overtuigingen, relaties en dynamieken en geeft voelbare onzichtbare aanwezigheid vorm.

Deelnemers

Volg het proces van de deelnemers op Instagram via compost.post!

Mario Sergio Alvarez (1993, CU) is een Cubaanse kunstenaar die in Nederland woont. Zijn belangrijkste interesse als kunstenaar is context, dat een terugkerend thema is in al zijn werken. In het bijzonder de manier waarop deze politieke en culturele spanningen in de samenleving creëert. Maar ook de manier waarop context vorm geeft aan het concept van ‘identiteit’, ‘nationaliteit’ en ‘thuis’.

Hans-Hannah (1994, NL) is kunstenaar, activist, plukker van werelden, performer en maker van surrealistische installaties en video's. Geïnspireerd door science-fiction, heksen, liefde en het mechanisme van hiërarchische superstructuren. Ze ziet de wereld als een gigantische fabriek. We maken deel uit van een continu proces van productie. Via haar werk wil ze een parallel universum openen dat een multidimensionale manier van denken omarmt.

Sabina Mikelić (1981, HR) is een Kroatische beeldend kunstenaar en filmregisseur gevestigd in Nederland. Haar kunstpraktijk maakt gebruik van bewegend beeld, documentairefilm, en een sociaal geëngageerde praktijk in het omgaan met thema's als identiteit, saamhorigheid, sociale interactie, kwetsbaarheid en intimiteit. Door een klein, persoonlijk bereik raakt ze vaak de randen van grotere sociaal-politieke thema's.  

Marjoke van de Plassche (1970, NL) maakt transformatieve installaties. Oorspronkelijk opgeleid als bioloog, verkent zij de nu de mogelijkheden van de binnenruimte als modern menselijk ecosysteem. Door meerdere zintuigen te prikkelen, ontstaan onzichtbare verbindingen. In de wereld die zij schept, kan de bezoeker zich onderdompelen in een kunstmatige omgeving die toch natuurlijk voelt.

Lotte de Schouwer (1987, NL) studeerde sociologie en interesseert zich in ons ongemak om met groot verdriet om te gaan. In woord en beeld maakt ze plaats voor verlies. Lotte schrijft (zoals het boek Overlijdensberichten, over het sterven van haar partner) en vertelt verhalen met de verloren voorwerpen die ze als strandjutter vindt.

Sophie Thedinga (1997, NL) verkent in haar kunst de interactie tussen de buitenwereld en de intieme binnenwereld. In een wereld vol mogelijke realiteiten probeert ze haar eigen waarheid en veranderende persoon te ontdekken. Ze verkent overtuigingen, relaties en dynamieken en geeft voelbare onzichtbare aanwezigheid vorm.