Events

ECHO // Outside the Text

14.09.2023

20.00 - 22.30
Van Oldenbarneveltstraat 63A, Nijmegen
Voertaal: Engels
Entree: €5.- excl. servicekosten, incl. één consumptie
Koop je ticket hier

 

Op donderdagavond 14 september organiseert Platform POST een verdiepende avond met de naam 'ECHO’ bij de tentoonstelling Outside the Text. Tijdens deze lezing schijnen mensen uit verschillende werkvelden hun licht op de vraag die hier centraal staat: hoe taal onze realiteit vormgeeft. Hoe worden mensen door de tijd heen gelabeld en geïdentificeerd? Hoe beïnvloedt taal onze gedachten en kleurperceptie, ruimtelijk inzicht en ons besef van tijd? Hoe kunnen mensen verbaal en non-verbaal in hun communicatie doelen bereiken, identiteiten construeren en relaties opbouwen? Op welke manieren vormt taal een machtsstructuur? Je leert het tijdens ECHO!

Janneke de Jong werkt als docent Klassieke talen op verschillende middelbare scholen en studeerde Klassieke Talen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar promotie was ze aan verschillende universiteiten verbonden als docent en onderzoeker. Haar onderzoek, dat is gebaseerd op Griekse papyrusteksten uit Egypte (ca. 300 BCE - 800 CE) richt zich op de vraag hoe macht, sociale verhoudingen en identiteiten in taal worden uitgedrukt en welke ontwikkelingen zich daarbij door de tijd heen voordoen.
Tijdens ECHO verkent Janneke met ons het krachtenveld van taal en cultuur door in te zoomen op titels en epitheta (bijvoeglijke naamwoorden). Deze komen overal voor als labels om personen te identificeren en bevatten een ideologische boodschap. Zo vormen ze een belangrijk instrument om de rol van heersers en individuen binnen maatschappijen uit te drukken. Bovendien zijn ze veelzeggend over de aard van samenlevingen en politieke, sociale en culturele veranderingen die zich door de tijd heen voordoen. 

Dr. Danbi Ahn is een postdoctoraal onderzoeker in de Neurobiology of Language-groep aan het Max Planck Institute of Psycholinguistics en heeft een doctoraat van de Universiteit van Californië. Haar huidige onderzoek richt zich op het begrijpen van de processen in het brein die betrokken zijn bij wat we zeggen, en de effecten van multitasking op taal en kennis. Met haar werk wil zij licht werpen op de complexe wisselwerking tussen taal, de hersenen en menselijke ervaring.
Dr. Ahn verdiept zich in de onderliggende mechanismen van taalgebruik. Tijdens ECHO hoor je meer over iets dat ‘taalrelativiteit’ heet: de taal die we spreken beïnvloedt onze gedachten en percepties, ook voor taken die geen taal vereisen, zoals kleurperceptie, ruimtelijk inzicht en de manier waarop we tijd waarnemen.

Wyke Stommel is Universitair Hoofddocent op het gebied van taal en sociale interactie in institutionele en digitale contexten aan de Radboud Universiteit. Van videoconsulten in het medische domein tot counselingchats en interactie met robots: deze conversaties worden geanalyseerd. Zo bestudeert zij hoe mensen in communicatie verbaal en non-verbaal doelen bereiken, relaties vormgeven en identiteiten construeren. In haar presentatie gaat zij in op het belang van het bestuderen van natuurlijke interactie om gender te begrijpen. Dit zal gebeuren aan de hand van een gespreksfragment over en met een gender ambigue sociale robot.