Exposities

Interactions

Mario Alvarez, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plasssche, Hannah van der Schaaf, Lotte de Schouwer, Sophie Thedinga
Curator: Marieke Folkers
03.12.2021 - 02.01.2022
Nijmegen

Interactions is een talentontwikkelingstraject van POST, waarbij het uitwisselen van perspectieven, werkmethodes en kennis centraal staat. Makers en denkers vanuit verschillende disciplines werken samen aan een zelf vormgegeven eindpresentatie rondom een centraal thema. De focus van het programma is om de individuele praktijk van elke deelnemer te stimuleren binnen een collectief kader. POST biedt ruimte, tijd en middelen in dit traject, en ondersteunt de deelnemers op praktisch, theoretisch en financieel vlak. 

Met het talentontwikkelingstraject Interactions draagt POST bij aan doorgroeimogelijkheden en uitwisseling voor makers en denkers in het culturele veld uit Gelderland. Wij bieden talenten de mogelijkheid om zich op een inhoudelijke en praktijkgerichte basis in groepsverband te ontwikkelen. De doelstelling van het Interactions-programma is drieledig: het ontwikkelen van de eigen beroepspraktijk (of het onderzoek), het uitbreiden en versterken van een peer-to-peer- en professioneel netwerk, en het stimuleren van dialoog tussen de deelnemers onderling en met publiek.

De deelnemers van deze editie zijn Mario Alvarez, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plasssche, Hannah van der Schaaf, Lotte de Schouwer en Sophie Thedinga. Interactions wordt begeleid door Marieke Folkers.