Exposities

What Are Men to Rocks and Mountains?

Ingrid Burrington, Rocio Berenguer, Kordae Jatafa Henry, Melissa Schwarz, Louise Silfversparre, Marjolijn Dijkman, Nella Piatek
Curator: Lieke Wouters
09.07.2022 - 09.10.2022
Nijmegen

Het fundament van onze digitale wereld bevindt zich onder de grond. We winnen lithium in Chili om batterijen te maken en gebruiken kobalt uit Congo voor magneten. Van silicium worden computerchips gemaakt en met Indonesisch tin sealen we onze apparaten; met onze smartphone hebben we letterlijk de wereld in onze handen. Tegelijkertijd wordt de aarde door dit proces verstoord door grootschalige mijnbouw om mineralen te winnen, resulterend in onmenselijke werkomstandigheden, bergen van e-waste en ecologische verwoesting.

Deze gevolgen van extractivisme – het delven van natuurlijke hulpbronnen zoals mineralen om verkocht te worden op de wereldmarkt – worden vaak over het hoofd gezien. De dominante narratieven gaan juist over economische groei, digitale vooruitgang en duurzame innovatie. Steeds meer worden minerale hulpbronnen gewonnen voor onze groeiende groene energievoorziening en informatietechnologieën.

Door deze dominante narratieven te ondermijnen vanuit spirituele, magische en speculatieve perspectieven maakt de tentoonstelling ruimte voor de vaak onderbelichte verhalen van extractivisme. Deze gaan over militair gewin, complexe toeleveringsketens, neo-koloniale uitbuiting, politiek conflict en onomkeerbare ecologische consequenties. De verborgen verhalen worden verteld door cyberheksen uit de toekomst, goden van zeldzame aarde, fantomen van nostalgie en de mineralen zelf. 

Magie loopt als een rode draad door de tentoonstelling – niet om extractivisme in mysterie te verhullen, maar juist om op te graven wat wordt verborgen door overheersende verhalen. Door middel van vervreemding wordt kritisch gereflecteerd op de huidige situatie van mineraalwinning. Zo wordt gemorreld aan onze ideeën van wat een natuurlijk landschap eigenlijk is en wordt de impact van extractivisme hierop benadrukt. Nieuwe rituelen bevragen onze vluchtige relatie met onze smartphone en laptop, die niet geproduceerd zijn om een lange periode mee te gaan. Ze schijnen hun licht op hoe dit schril afsteekt tegen de systematische uitbuiting van arbeiders bij de productie van onze apparaten. 

Utopische vergezichten verbeelden hoe mineralen geen onderdeel meer zijn van onhoudbare kapitalistische structuren die ons laten afstevenen op een onomkeerbare klimaatramp. De kunstwerken in What Are Men to Rocks and Mountains? zetten zich af tegen onze eindeloze zucht naar vernieuwing en controle, waar de winning van mineralen onlosmakelijk mee verbonden is. Ze beschouwen mineralen als onafhankelijke entiteiten die een stem krijgen in een wereld waarin de Westerse mens niet meer in het middelpunt staat. Want wat zijn mensen vergeleken met rotsen en bergen?

 

Extra info

Ingrid Burrington
In haar artistieke praktijk richt Ingrid Burrington (VS) zich op het in kaart brengen, documenteren en identificeren van digitale netwerken. Hierbij wijst ze op elementen van het internet die vaak over het hoofd worden gezien. Door de geografische context en materiële realiteit van het netwerk te onderzoeken, probeert ze zowel deze technologieën te ontrafelen als de onderliggende politiek en machtsdynamiek van genetwerkte systemen bloot te leggen, om zo aandacht te vragen voor de implicaties van leven binnen een genetwerkte samenleving. Ze is de auteur van Networks of New York: An Illustrated Field Guide to Urban Internet Infrastructure.

 

Rocio Berenguer (ES) is geïnteresseerd in de grote uitdagingen en veranderingen van onze hedendaagse wereld, inclusief de evolutie van ruimtes van individuele vrijheid binnen onze samenleving, de plaats van technologie in ons dagelijks leven en milieukwesties. Rocio initieert werk vanuit  onderzoek en gaat daarvoor in gesprek met wetenschappers. Dat resulteert in een tekst die vervolgens met ander materialen wordt samengebracht, waarbij ze de voorkeur geeft aan het samenbrengen van verschillende media, zoals dans, video en digitale kunst, in plaats van zich te beperken tot één enkele praktijk. Ze woont en werkt in Frankrijk.


Kordae Jatafa Henry (VS) is een filmmaker en beeldend kunstenaar uit Los Angeles. Kordae schreef, regisseerde en animeerde in 2019 zijn eerste korte film getiteld Earth Mother, Sky Father. Deze film heeft hem geleid naar nominaties, residenties en tentoonstellingen online en over de hele wereld. In het werk van Kordae ontmoeten vlees en animatie elkaar, net als performance en het virtuele. Hij zorgt voor een techno-ontologische studie van zwartheid in de 21e eeuw. Deze radicale herinterpretatie van cinema vormt de basis voor zijn werk en stelt hem in staat om verhalen uit het verleden naar de nabije toekomst te brengen.

 
Melissa Schwarz (DE) is een interdisciplinaire kunstenaar, ontwerper en onderzoeker. In haar onderzoek en praktijk houdt ze zich voornamelijk bezig met onderwerpen rond ecologie, landschappen en speculatieve toekomsten. Ze onderzoekt sociaal-politieke verhalen, natuurconcepten en multiversumtheorieën. Voor haar poëtische verhalen maakt ze gebruik van verschillende media; van meer traditionele media tot 3D.
 

Louise Silfversparre (SE) is een 3D-ontwerper die in 2020 afstudeerde aan het Beckmans College of Design met een bachelor in Visuele Communicatie en sindsdien werkzaam binnen het vakgebied 3D. Haar werk draait vaak om natuur en technologie, en hoe de twee thema's met elkaar verbonden kunnen worden.

 

Marjolijn Dijkman
De praktijk van Marjolijn Dijkman (NL) is op onderzoek gebaseerd en multidisciplinair. Ze werkt onder andere met film, fotografie, sculptuur en installatie. In haar praktijk richt ze zich op de punten waar cultuur kruist met andere onderzoeksgebieden. De werken zelf kunnen worden gezien als een vorm van speculatieve fictie; deels gebaseerd op feiten en onderzoek, maar vaak ontsproten uit de verbeelding. In haar werk houdt ze zich bezig met overblijfselen van de Verlichtingsideologie, manifestaties van het collectieve geheugen en blinde vlekken van representatie. De afgelopen twee decennia heeft ze projecten gerealiseerd over verschillende soorten kennisproductie, waaronder sociaalhistorische musea, gebieden van wetenschappelijk onderzoek en vormen van collectieve verbeelding. Marjolijn Dijkman woont en werkt in België en Frankrijk. 

 

Nella Piatek (PL) is een ontwerper en onderzoeker. Ze bestudeert de evolutie van de mens in de context van digitale technologie en de implicaties en waarden die deze verstrengeling oproept. Ze werkt met digitale technologieën en voert kleine veranderingen in bestaande digitale netwerken door. Met deze wijzigingen kan ze op nieuwe manieren de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstscenario’s kritisch analyseren. Zo verkent ze in haar werk ze antropologische toekomsten en sociaal-technische verbeeldingen. Poëtische introspectie en rituelen worden gebruikt om de thema's geloof, vergankelijkheid en de oneindige zoektocht naar het Zijn binnen de digitale context te verkennen.

Extra info

Ingrid Burrington
In haar artistieke praktijk richt Ingrid Burrington (VS) zich op het in kaart brengen, documenteren en identificeren van digitale netwerken. Hierbij wijst ze op elementen van het internet die vaak over het hoofd worden gezien. Door de geografische context en materiële realiteit van het netwerk te onderzoeken, probeert ze zowel deze technologieën te ontrafelen als de onderliggende politiek en machtsdynamiek van genetwerkte systemen bloot te leggen, om zo aandacht te vragen voor de implicaties van leven binnen een genetwerkte samenleving. Ze is de auteur van Networks of New York: An Illustrated Field Guide to Urban Internet Infrastructure.

 

Rocio Berenguer (ES) is geïnteresseerd in de grote uitdagingen en veranderingen van onze hedendaagse wereld, inclusief de evolutie van ruimtes van individuele vrijheid binnen onze samenleving, de plaats van technologie in ons dagelijks leven en milieukwesties. Rocio initieert werk vanuit  onderzoek en gaat daarvoor in gesprek met wetenschappers. Dat resulteert in een tekst die vervolgens met ander materialen wordt samengebracht, waarbij ze de voorkeur geeft aan het samenbrengen van verschillende media, zoals dans, video en digitale kunst, in plaats van zich te beperken tot één enkele praktijk. Ze woont en werkt in Frankrijk.


Kordae Jatafa Henry (VS) is een filmmaker en beeldend kunstenaar uit Los Angeles. Kordae schreef, regisseerde en animeerde in 2019 zijn eerste korte film getiteld Earth Mother, Sky Father. Deze film heeft hem geleid naar nominaties, residenties en tentoonstellingen online en over de hele wereld. In het werk van Kordae ontmoeten vlees en animatie elkaar, net als performance en het virtuele. Hij zorgt voor een techno-ontologische studie van zwartheid in de 21e eeuw. Deze radicale herinterpretatie van cinema vormt de basis voor zijn werk en stelt hem in staat om verhalen uit het verleden naar de nabije toekomst te brengen.

 
Melissa Schwarz (DE) is een interdisciplinaire kunstenaar, ontwerper en onderzoeker. In haar onderzoek en praktijk houdt ze zich voornamelijk bezig met onderwerpen rond ecologie, landschappen en speculatieve toekomsten. Ze onderzoekt sociaal-politieke verhalen, natuurconcepten en multiversumtheorieën. Voor haar poëtische verhalen maakt ze gebruik van verschillende media; van meer traditionele media tot 3D.
 

Louise Silfversparre (SE) is een 3D-ontwerper die in 2020 afstudeerde aan het Beckmans College of Design met een bachelor in Visuele Communicatie en sindsdien werkzaam binnen het vakgebied 3D. Haar werk draait vaak om natuur en technologie, en hoe de twee thema's met elkaar verbonden kunnen worden.

 

Marjolijn Dijkman
De praktijk van Marjolijn Dijkman (NL) is op onderzoek gebaseerd en multidisciplinair. Ze werkt onder andere met film, fotografie, sculptuur en installatie. In haar praktijk richt ze zich op de punten waar cultuur kruist met andere onderzoeksgebieden. De werken zelf kunnen worden gezien als een vorm van speculatieve fictie; deels gebaseerd op feiten en onderzoek, maar vaak ontsproten uit de verbeelding. In haar werk houdt ze zich bezig met overblijfselen van de Verlichtingsideologie, manifestaties van het collectieve geheugen en blinde vlekken van representatie. De afgelopen twee decennia heeft ze projecten gerealiseerd over verschillende soorten kennisproductie, waaronder sociaalhistorische musea, gebieden van wetenschappelijk onderzoek en vormen van collectieve verbeelding. Marjolijn Dijkman woont en werkt in België en Frankrijk. 

 

Nella Piatek (PL) is een ontwerper en onderzoeker. Ze bestudeert de evolutie van de mens in de context van digitale technologie en de implicaties en waarden die deze verstrengeling oproept. Ze werkt met digitale technologieën en voert kleine veranderingen in bestaande digitale netwerken door. Met deze wijzigingen kan ze op nieuwe manieren de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstscenario’s kritisch analyseren. Zo verkent ze in haar werk ze antropologische toekomsten en sociaal-technische verbeeldingen. Poëtische introspectie en rituelen worden gebruikt om de thema's geloof, vergankelijkheid en de oneindige zoektocht naar het Zijn binnen de digitale context te verkennen.